[boxservices title=”Ovlašteni serviseri u BiH” button_text=”Više informacija” link=”/ovlasteni-serviseri”]Lista ovlaštenih servisera za instalaciju STAG LPG Sistema[/boxservices]

Instalirajte autogas samo u servisima koja su specijalizirani za instalaciju autogasa

Odaberite jednog od ovlaštenih i autorizovanih servisera za instalaciju autoplina u BiH

Odaberite mrežu servisa koje jamče popravke na cijeloj razini ili inspekcije na bilo kojoj odabranoj tački s mreže.

Imajte na umu razdoblje garancije vašeg autogas sistema, proizvođači nude mogućnost proširenja garancije koji su definitivno sigurni u svoje proizvode