Produkti sagorjevanje plina manje utiču na prirodno okruženje. Neke od štetnih supstanci koje nastaju sagorjevanjem benzina uopšte ne postoje u procesu sagorjevanja plina (npr. Benzen, olovo i sulfatni spojevi).
Da li ste znali…
Jedan automobil pogonjen diesel motorom proizvodi veću količinu NOx nego 20 automobila pogonjenih LPG-om zajedno.
Emisija čestica iz automobila pogonjenih LPG-om u gradskom režimu je takođe manja od najmanjeg dozvoljenog nivoa.