Dizajn i proizvodni proces se odvijaju u uvjetima koji zadovoljavaju najstrožije standarde. Laboratorija i radionica kompanijinog Centra za Razvoj i Istraživanja kontroliše kvalitet proizvoda.
Kako možemo biti tako sigurni da će sistem raditi pravilno?
Sigurni smo da će sistem raditi pravilno jer je svaki element sistema studiozno provjeren i nadgledan u svakoj fazi proizvodnje. Pored toga, ugradnja u STAG Ovlaštenom Servisu garantuje profesionalnu montažu koja osigurava komfor pri korištenju.
Da bi u potpunosti kontrolisali vijek trajanja elementa, izvodimo testove tokom kojih ispitujemo i nadgledamo funkcionisanje sistema koji je u upotrebi preko 100 000 pređenih kilometara.