Mogućnost ugradnje sistema u praktično bilo koji automobil, i usluga održavanja i servisiranja širom države (STAG Ovlašteni Servisi)
Od čega se sastoji LPG sistem?
Nevezano za generaciju, LPG sistem je sačinjen od skupa elemenata koji su neophodni za pravilan rad motora:

  • Skup elemenata u motornom prostoru
  • Uređaji za skladištenje plina – rezervoara sa pripadajućim komponentama

Pravilno funkcionisanje LPG sistema je garantovano nabavkom kompletnog sistema od jednog proizvođača i ugradnja istog kod ovlaštenog servisera, što u potpunosti garantuje STAG brend.